AI har utvecklats markant under de senaste åren. Under en överskådlig framtid kommer fler och fler arbetsuppgifter att kunna genomföras både säkrare och med högre kvalitet än om de utförs av mänsklig hand. Många är rädda för att människor kommer att bli av med sina jobb. Det finns dock analyser som tyder på att jobben kan bli fler.

jobbAI kan nu användas från allt till anställningsintervjuer till administrativa uppgifter. Nästa steg i AI-revolutionen är att AI inte längre är något som bara stora företag har råd med. The Guardian skriver:

”Off-the-shelf artificial intelligence tools and better access to data science expertise are making AI accessible for all”

Hos Vipetech har man insett att framtiden kommer och att den kommer snabbt. De är experter på automatisering som exempelvis EFH-workflow som innebär att du kan automatisera finansiella processer. Rutinsysslor som kräver arbetstimmar som förvaltas bättre på annat håll i verksamheten. Besök https://www.vipetech.com/ för att se vad de kan hjälpa ditt företag med.

Hur kan AI leda till fler jobb?

Revolutionen som mer AI och automatisering innebär kan alltså komma att få en positiv effekt på arbetsmarknaden. Den totala mängden arbetstillfällen kan komma att öka snarare än minska. En analysfirma beräknar att 1,8 miljoner arbetstillfällen i världen kommer att försvinna, samtidigt som 2,3 miljoner skapas. Hur kan det komma sig?

Bankomater är ett utmärkt exempel som illustrerar principen. När de lanserades kan man tänka sig att antalet arbetstillfällen inom banksektorn skulle minskat. Trots det jobbar nu betydligt fler på banker. Många analytiker förutspår att ökad användning av AI kommer att få liknande effekter under de närmsta åren.