woman-girl-technology-musicHörselsjukdomen tinnitus blir allt vanligare och massor av ungdomar riskerar att få hörselskador på grund av att de spelar för hög musik i sina hörlurar. Hur kan man lyssna på musik på ett sätt som inte skadar hörseln? 

Främst unga ligger i riskzonen att få nedsatt hörsel på grund av sitt lyssnande på musik, men det finns enkla åtgärder för att undvika detta som alla borde känna till.

En miljard unga kan drabbas

I en artikel från Metro kan man läsa om att WHO tidigare varnat om att ungefär en miljard unga människor riskerar att få hörselskador på grund av hög ljudvolym i hörlurar. En mycket oroväckande siffra. Rådet från organisationen är att alla ska sänka volymen i sina hörlurar, detta eftersom att man riskerar att drabbas av hörselskador om man lyssnar på hög volym mer en timme per dag, något som många unga gör. Ungefär var fjärde ungdom vistas dagligen i miljö som har för hög ljudvolym, och har man utsatt sig för höga volymer under flera år är det inte ovanligt att skadan blir permanent.

Tinnitus uppkommer ofta vid hörselskada

Tinnitus är något som kan drabba personer som utsatts för höga ljudvolymer. Det innebär att man hör ljud i öronen som inte existerar på riktigt, i många fall beskrivs ett pipande ljud som är väldigt besvärande. På Vårdguiden skriver man att ungefär var tionde person i Sverige har upplevt tinnitussymtom och att många uppger att det vardagliga livet påverkas stort av detta. Hör man ljud som andra inte upplever kan det vara läge att undersöka om man kan ha drabbats av tinnitus. Det behöver inte vara så att man hör ett pipande ljud, det skiljer sig från person till person och kan lika gärna vara tjutande, susande eller brummande ljud man hör.

Lyssna på max hälften av den högsta volymen

Men hur ska man göra för att undvika att drabbas av hörselskador? Det är egentligen inte så svårt. I en artikel från Sveriges Radio kan man läsa om att man förebygger nedsatt hörsel och andra hörselskador genom att lyssna på musik med max hälften av maxvolymen i en mobil exempelvis, och att helst inte lyssna mer än en timme per dag. Ta pauser i lyssnandet, och får man svårt att höra vad folk säger när flera pratar samtidigt – gå och kolla upp din hörsel.